“El forn”

Feb 2007

Director i Càmera: Hilda
Ajudant: Fatima
So: Carla
Filmat a Terrassa el 21 de febrer de 2007


Director i càmera: Abdeljabar
Ajudant: Alissón
So: Christian
Filmat a Terrassa el 30 de gener de 2007

«La guarderia»

Ene 2007

Director i càmera: Christian
Ajudant: Alissón
So: Hayat
Filmat a Terrassa el 30 de gener de 2007

Director i camèra: Carla
Ajudant: Zainab
So: Hilda
Filmat a Terrassa el 30 de gener de 2007

Director i camèra: Alissón
Ajudant: Aldejabar
So: Cristian
Filmat a Terrassa el 30 de gener de 2007

Director i càmera: Zainab
Ajundat: Hilda
So: Jefferson i Abdelchafik
Filmat a Terrassa el 24 de gener de 2007

Director i càmera: Jefferson
Ajudant: Abdelchafik
So: Zainab i Hilda
Filmat a Terrassa el 24 de gener de 2007

Director i càmera: Abdelchafik
Ajudant: Zainab
So: Hilda i Jefferson
Filmat a Terrassa el 24 de gener de 2007